Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2015

missaint
7863 17dd
#akademiasztuki
missaint
7399 a197 500
Reposted fromkropq kropq viaarrependimento arrependimento
Sponsored post
feedback2020-admin

March 31 2015

missaint
4178 1b93
Reposted fromKACHA KACHA viaarrependimento arrependimento
missaint
Czasem człowiek zmienia zdanie, czasem zdanie zmienia człowieka.
— Wojciech Bartoszewski
Reposted fromtomowa tomowa viaarrependimento arrependimento
missaint
5293 7516
missaint
Przestań rywalizować ze wszystkimi. Nie przejmuj się tym, że inni są w czymś lepsi od Ciebie. Skoncentruj się na pokonywaniu własnych rekordów każdego dnia. Sukces to walka jedynie z samym sobą. 
Reposted fromAydael Aydael viaarrependimento arrependimento
missaint
Nie poj­miesz siły ko­biece­go uścis­ku na pożegnanie..
dopóki nie zro­zumiesz, na jak długo mu­siał wystarczyć..
— znalezione w sieci
Reposted fromtupfen tupfen viaarrependimento arrependimento
missaint
missaint
Muzyka, którą wybieramy, stanowi odzwierciedlenie tego, kim faktycznie jesteśmy.
— Jodi Picoult
missaint
missaint
missaint
2293 91fa 500
Reposted fromfungi fungi viaarrependimento arrependimento
missaint
0257 ea07 500
bawimy się: kto zbliży się do prawdy - ten zniknie.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary

March 25 2015

missaint
Faceci, którzy czule całują swoje dziewczyny w czoło to najbardziej czarujące istoty na świecie
missaint
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, którą umiem pokazać ludziom, jeśli ich kocham i lubię.
— M. Hłasko; Listy do Matki
Reposted fromte-quiero te-quiero viaWolffGirl WolffGirl
missaint
Nie jestem pewien do czego służy miłość, ale tak mniej więcej wydaje mi się, że do kupowania Ci świeżego chleba, gdy jeszcze śpisz, do podawania ręcznika gdy wychodzisz spod prysznica, do parzenia Ci kawy i przyjmowania za to uśmiechu, do chowania Cię pod parasolem albo w dłoniach, do niewierzenia w cellulitis, do niewidzenia zmarszczki, do słuchania z Tobą muzyki i spacerowania palcami po Tobie.
— Piotr Adamczyk
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaWolffGirl WolffGirl
missaint
6578 aa25
Reposted fromxxxkarmacoma xxxkarmacoma viaWolffGirl WolffGirl
9906 6a71 500
Reposted fromtwice twice viaWolffGirl WolffGirl
missaint
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...