Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2015

missaint
8991 262e
Elicia Edijanto
Reposted fromfiolkowa fiolkowa viaWolffGirl WolffGirl
missaint
good morning america | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viaWolffGirl WolffGirl
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted byLegendaryy Legendaryy
missaint
Jak wygląda dzisiaj Twoje szczęście?
— "Ślepnąc od świateł" - Jakub Żulczyk
Reposted frompierdolony pierdolony viaWolffGirl WolffGirl
missaint
7845 3062
Reposted fromGodislove Godislove viaWolffGirl WolffGirl
missaint

Nienawidzę się, za swoją małość, miernotę. Za naiwność, za frajerstwo, za brzydotę. Nienawidzę się Za nocy sromotę, za krople kładące się na poduszce pokotem, z łomotem serca któremu nikt nie da wiary. Za nieprzespaną ochotę na spokojny dzień Nienawidzę się.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
missaint
9769 2c1a
Reposted fromwogniu wogniu viaarrependimento arrependimento
missaint
2932 df75
Reposted frommissmaya missmaya viaarrependimento arrependimento
missaint
3978 c709 500
Pokolenie Ikea Kobiety vol.5
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaarrependimento arrependimento
missaint
CTRL + A + DELETE. Skasuj przeszłość, doceń to co masz!
— M.
missaint
Musi pani trochę zobojętnieć, uzbroić się psychicznie przeciwko zbyt silnym uczuciom.
— muszę
missaint
Wzięłam do ręki dziś moją rękę. Myślałam że to za Tobą tęsknię, ale się okazało, że jednak nie. Tak bardzo brakowało mi mnie.
— "Nazywam się niebo", Natalia Przybysz
missaint

March 23 2015

missaint
3004 7aac
Hue hue ;>
Reposted fromKtoToWidzial KtoToWidzial viaachiku achiku
missaint
2108 8cce
Reposted fromQuadraphonic Quadraphonic viaachiku achiku
missaint
9596 71d3
miau
Reposted fromAnnju Annju viaachiku achiku
missaint
6809 f3d0 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaachiku achiku
missaint
Play fullscreen
Próbuję wzruszyć poduszkę.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
missaint
Play fullscreen
Upadniesz prędzej niż ja
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
missaint
1518 9374
Reposted fromacrylic acrylic viaarrependimento arrependimento
missaint
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...